Arkitekt Fossland AS har samarbeidsavtaler med rådgivende ingeniører og landskapsarkitekt og kan tilby tjenester fra komplette rådgivningsgrupper. Vi har også sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering og ansvarlig søkerfunksjon.

Under finner man et utvalg av våre prosjekter.

SKOLER

 • Bygg for musikk og dans for St. Hallvard VGS – (for Buskerud Fylkeskommune)
 • Solberg skole – 1-10 skole – ombygging/tilbygg (for Nedre Eiker kommune)
 • Hafslo barne – og ungdomskole – 1-10 skole- ombygging/ tilbygg (for Luster kommune)
 • Åssiden VGS – Ombygging Elektrofag – utredning (for Buskerud fylkeskommune)
 • Saga Skole – Grendehus og 1-7 skole (for Alta kommune)
 • Vadsø VGS – Nytt bygg for mekaniske fag (for Finnmark fylkeskommune)
 • Lier VGS – nybygg og ombygging (for Buskerud fylkeskommune)
 • Eiker VGS – nybygg, ombygging og påbygg (for Buskerud fylkeskommune)

SYKEHJEM OG HELSEBYGG

 • Krokstad Sykehjem – 160 sykehjemsplasser -nybygg (for Nedre Eiker kommune)
 • Nytt pleie- og omsorgssenter med sentralkjøkken – utredning (for Hammerfest kommune)
 • Vadsø helse- og sosialsenter – utvidelse /ombygging (for Vadsø kommune)
 • Hammerfest Tannklinikk (for Finnmark fylkeskommune)

RÅDHUS OG FYLKESHUS

 • Drammen Rådhus – hovedombygging (for Drammen Eiendom KF)
 • Fylkeshus for Finnmarks Fylkeskommune – Vadsø – (for Finnmark fylkeskommune)
 • Sør-Varanger Rådhus – utvidelse (for Sør-Varanger kommune)

BOLIG/FRITIDSBOLIG

 • Flere eneboliger og hytter
 • Flere terrassehus og flerfamilieboliger

ANDRE KATEGORIER BYGG

 • Sør-Varanger Politikammer – nybygg (for Statsbygg)
 • Fylkesbibliotek for Vest-Finnmark – Hammerfest – (for Finnmark fylkeskommune)
 • Vinterlandet – opplevelsessenter (for Nordkapp)
 • Diverse barnehager
 • Gjenreisningsmuseet Hammerfest
 • Grenselandsmuseet Kirkenes

Se bilder av våre prosjekter her!