Arkitekt Fossland AS har samarbeidsavtaler med rådgivende ingeniører og landskapsarkitekt og kan tilby tjenester fra komplette rådgivningsgrupper.

Under finner man et utvalg av våre prosjekter.

SKOLER

 • Bygg for musikk og dans for St. Hallvard VGS – (for Buskerud Fylkeskommune)

 • Solberg skole – 1-10 skole – ombygging/tilbygg (for Nedre Eiker kommune)

 • Hafslo barne – og ungdomskole – 1-10 skole- ombygging/ tilbygg (for Luster kommune)

 • Åssiden VGS – Ombygging Elektrofag – utredning (for Buskerud fylkeskommune)

 • Saga Skole – Grendehus og 1-7 skole (for Alta kommune)

 • Vadsø VGS – Nytt bygg for mekaniske fag (for Finnmark fylkeskommune)

 • Lier VGS – nybygg og ombygging (for Buskerud fylkeskommune)

 • Eiker VGS – nybygg, ombygging og påbygg (for Buskerud fylkeskommune)

SYKEHJEM OG HELSEBYGG

 • Krokstad Sykehjem – 160 sykehjemsplasser -nybygg (for Nedre Eiker kommune)

 • Nytt pleie- og omsorgssenter med sentralkjøkken – utredning (for Hammerfest kommune)

 • Vadsø helse- og sosialsenter – utvidelse /ombygging (for Vadsø kommune)

 • Hammerfest Tannklinikk (for Finnmark fylkeskommune)

RÅDHUS OG FYLKESHUS

 • Drammen Rådhus – hovedombygging (for Drammen Eiendom KF)

 • Fylkeshus for Finnmarks Fylkeskommune – Vadsø – (for Finnmark fylkeskommune)

 • Sør-Varanger Rådhus – utvidelse (for Sør-Varanger kommune)

BOLIG/FRITIDSBOLIG

 • Flere eneboliger og hytter

 • Flere terrassehus og flerfamilieboliger

ANDRE KATEGORIER BYGG

 • Sør-Varanger Politikammer – nybygg (for Statsbygg)

 • Fylkesbibliotek for Vest-Finnmark – Hammerfest – (for Finnmark fylkeskommune)

 • Vinterlandet – opplevelsessenter (for Nordkapp)

 • Diverse barnehager

 • Gjenreisningsmuseet Hammerfest

 • Grenselandsmuseet Kirkenes

Se bilder av våre prosjekter her!